T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

 23 EYLÜL 1994

SAYI: B.08.0.ÇYG.0.15.02.01/5626
KONU : Vakıflarca açılan kurslar

…………………..VALİLİĞİNE
GENELGE
1994/ 63

İLGİ: a) Anayasamızın 42. maddesi.
b) 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
c) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri olan Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde her yaş ve eğitim düzeyindeki vatandaşlarımıza, onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleki ve sosyal-kültürel amaçlı kurslar düzenlenmektedir.
Yer ve zamana bağlı olmaksızın her fırsatta düzenlenebilen bu faaliyetler doğrudan Halk Eğitimi Merkezlerince planlanıp uygulandığı gibi ihtiyaç halinde diğer özel ve kamu kurum-kuruluşlarıyla işbirliği halinde de düzenlenebilmektedir.

Anayasamızın 42. maddesi, ilgi (b) kanun ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 17. ve 47. maddelerine göre her türlü eğitim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının denetim, gözetim ve koordinesi ile yürütülebileceği hükme bağlanmıştır.

Buna rağmen Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, birçok il ve ilçe merkezinde çeşitli amaçlara yönelik çalışmalar yapan bazı vakıflar ile belediyelerin, Bakanlığımızla herhangi bir protokol düzenlemeden çok sayıda yaygın mesleki ve sosyal kültürel nitelikli kurslar düzenledikleri, mezuniyet yada kurs bitirme belgesi verdikleri, kurs ücreti, bağış vb. isimler altında büyük gelir temin ettikleri öğrenilmiştir.

Bakanlığımızın bilgi ve denetimi dışında çeşitli vakıflarca kurs adı altında usulsüz olarak düzenlenen faaliyetler vb verilen belgelerin herhangi bir geçerliliği olamayacağı gibi, "eğitim" adı altında denetim ve gözetimden tamamen uzak bir şekilde yürütülen bu tür çalışmaların birtakım olumsuz sonuçlar da doğurabileceği bilinmektedir.

Bu nedenle; vatandaşlarımıza, çeşitli yaygın mesleki ve sosyal kültürel kurslar yoluyla destek sağlamak isteyen söz konusu vakıf ve belediyelerin bu faaliyetlerini yürütebilmeleri ancak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile önceden yapacakları bir "işbirliği protokolü" çerçevesinde mümkün olabilecektir.

Eğitimin niteliği ve ülke menfaatleri açısından da son derece önem taşıyan konu önlemlerin alınmasını rica ederim.

Nevzat AYAZ
Bakan