T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 

SAYI    :B.08.0.İGM                                                                                                                                                    06.11.2003

KONU: Öğrenci Dergileri

………………….. VALİLİĞİNE
        (Millî Eğitim Müdürlüğü)
               GENELGE
                2003/90


İLGİ : a) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 03.09.1997 tarih ve 6011 sayılı Genelgesi. (Genelge No: 1997/70).

b)    İlköğretim Genel Müdürlüğünün 11.09.1997 tarih ve 6320 sayılı Genelgesi. (Genelge No: 1997/77)

c)  İlköğretim Genel Müdürlüğünün 07.09.1998 tarih ve 7429 sayılı Genelgesi. (Genelge No: 1998/90)

d) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. (Ağustos 2003/2551 T.D.)

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları ve diğer eğitim araçları tavsiye edilmektedir.

Bakanlığımız ilk kez ülke genelindeki ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtmıştır. Ülkenin zor ekonomik şartlarında büyük fedakarlıkla yapılan bu hikmetin amaçlarından biri de velilerimizin eğitim masrafını hafifletmektir.

Devletin ücretsiz kitap dağıtımının hemen arkasından bir kısım yönetici ve öğretmenlerin öğrencilere para karşılığı zorla dergi aldırttığı yönünde Bakanlığımıza bilgiler ve şikayetler ulaşmaktadır. Bu    durumda    gerçekleştirilen    ücretsiz    ders    kitabı    dağıtımını    amacından uzaklaştırmaktadır.

Öğretmen ve öğrenciler ders kitabı ile birlikte yardımcı eğitim araçlarından da elbette yararlanabilirler. Ancak yardımcı eğitim araçlarının ders kitabının yerini alması eğitim-öğretim açısından yanlış bir uygulamadır. Yardımcı eğitim araçlarından ihtiyaç duyulduğunda yararlanılmalıdır.

Bu nedenle;

1.    Öğrenci dergilerinin alınmasında ve kullanılmasında öğrenci ; ve velilere baskı yapılmayacaktır.

2.          Okul kantini. Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği ve Kooperatiflerde öğrenci dergilerinin alımı satımı yapılmayacaktır. Yönetici, öğretmen ve diğer personel dergi alım satımıyla ilgili her hangi bir şekilde aracı olmayacaktır.

3.          Eğitim ve öğretimde öğrenci dergileriyle birlikte öğretmenlere verilen ünite planları kullanılmayacak, planlar İlgi (d) Yönerge esaslarına göre öğretmenler tarafından hazırlanacaktır.

Ayrıca, yardımcı eğitim araçlarının alınmasında yukarıda belirtilen esaslara uyulması gerektiği hususunda değişik tarihlerde de genelgeler gönderilmiş, buna rağmen bazı yönetici ve öğretmenlerimizin gerekli duyarlılığı göstermediği anlaşılmıştır.

 

Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetine rağmen ders kitaplarının bir tarafa bırakılarak ünite dergilerini ders kitabı gibi kullanan, bütün çalışmalarını ünite dergileri üzerinden yapan, dolaylı olarak dergi alınmasını, zorunlu hale getiren öğretmenler ve yöneticiler hakkında soruşturma açılmasını önemle rica ederim.   

 

 

                                                                                                                                                         Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK                                                                                                                                                                                             Milli Eğitim Bakanı